Bronce

Digital

Raw magazine

Briefing

Els objectius de l’assignatura consistien en adquirir els coneixements propis de l’entorn digital i en especial de l’iPad per tal de dissenyar i desenvolupar una revista digital que aprofités els avantatges que aquest suposa.

Propuesta

S’ha dividit la revista en dues parts, una per cada autor, i s’ha assignat una tipografia a cadascun que actua com a veu conductora de l’obra. S’ha optat per respectar les imatges, otorgant-les-hi el paper principal.

Aportación

Raw magazine contraposa dos autors aparentment oposats per tal d’apropar la fotografia al públic aprofitant al màxim els recursos de l’entorn digital.

Producción

La revista està pensada per un públic interessat per la fotografia i el disseny. Tindria una periodicitat trimestral. Cada número consta de 15 apartats que comptarien amb la participació dels dos fotògrafs, un entrevistador i altres col·laboradors.

Créditos