ADG

Jornades «Futurs del disseny gràfic. Noves pràctiques i significats»

21 i 22 de febrer de 2019, Disseny Hub Barcelona

Jornades «Futurs del disseny gràfic. Noves pràctiques i significats»

Des de finals del XX, el disseny es troba en un estat de redefinició dels seus límits i categories professionals. Avui parlem d'un disseny més centrat en la creativitat i la innovació que en els productes en si mateixos.

Pel que es refereix al disseny gràfic, en particular, com un més dels àmbits del disseny en general, ha experimentat el pas d'una economia basada en els productes a una altra que, almenys teòricament, circula entorn dels serveis, la informació i el coneixement. Com a conseqüència, està patint notables transformacions en les seves pràctiques i paradigmes no solament perquè, gràcies a la tecnologia, han aparegut noves especialitats sinó, també, perquè la societat actual té noves demandes. No obstant això, i malgrat els canvis, encara contínua vigent l'opinió de Milton Glaser quan, al començament de la dècada de 2000 i sense deixar d'al·ludir a la responsabilitat social del dissenyador gràfic, assenyalava: «El propòsit del disseny gràfic és moure a les persones a l'acció, o informar-les. Si part d'aquest paper consisteix a crear un entorn social benigne, tant millor».

A l’ADG-FAD volem saber què pensen els dissenyadors sobre totes aquestes transformacions, com les viuen i com estan influint en el seu treball quotidià. Volem conèixer quines són les seves opinions però, també, quins els seus dubtes i, per això, ens agradaria que junts poguéssim reflexionar sobre quin pot ser el futur del disseny gràfic en la seva relació amb les persones, institucions i empreses així com amb altres disciplines.

Per això, amb la col·laboració del Museu del Disseny, com a part de les activitats paral·leles a l’exposició permanent de disseny gràfic inaugurada enguany “Dissenyes o Treballes”, el 21 i 22 de febrer de 2019 organitzarem les Jornades «Futurs del Disseny Gràfic. Noves pràctiques i significats».

Precedides d'un cicle de conferències promogut pel Museu del Disseny, aquestes Jornades s'obren als coneixements i perspectives dels membres de l’ADG-FAD. Per tant, convidem a tots els nostres socis a participar en un esdeveniment que considerem molt necessari per entendre què està passant actualment en el disseny gràfic i per albirar nous panorames. No obstant això, no volem deixar de costat a altres professionals (dissenyadors, investigadors, professors, etc.) i estudiants en general, encara que no formin part de la nostra organització. Per això, també, esperem la seva assistència i participació.

La nostra intenció és oferir un fòrum en el qual els professionals del disseny (entesos en un sentit ampli que inclou també a professors, investigadors, experts i divulgadors) puguin donar a conèixer els seus treballs, recerques, propostes teòriques i reflexions ben fonamentades sobre la situació del disseny gràfic en l'actualitat i sobre les seves perspectives de futur. Creiem que junts podem pensar en com afrontar aquest futur.

Les Jornades es divideix en dos blocs:

1) 21-22/02/19 Presentacions
2) 22/02/19 Meses de treball

1. Presentacions

El tipus de projectes i treballs que se poden presentar a les Jornades és el següent:

-Treballs en els quals el disseny gràfic hagi estat un element estratègic en projectes de disseny de serveis, disseny per a tots, disseny sostenible, branding, disseny d'informació, comunicació, activisme polític i disseny social, entre d’altres camps.
-Resultats definitius o preliminars de recerques teòriques i teòric-pràctiques sobre els nous enfocaments, metodologies i àmbits de pràctica del disseny gràfic. (UX/UI, realitat augmentada, aplicacions per a dispositius mòbils, 3D, gràfica audiovisual, co-disseny, Design Thinking, Disseny Centrat en la Persona, tendències del disseny gràfic, etc…)
-Projectes d'innovació docent. Desenvolupaments de sistemes o metodologies innovadors la validesa de les quals estigui demostrada tant en la pràctica del disseny com en la docència.
-Recerques sobre museologia i conservació del patrimoni del disseny gràfic.

Instruccions generals per participar

 

2. Meses de treball

Com és habitual, el propòsit de les meses de treball és el de promoure el diàleg entre els participants amb la finalitat d'analitzar temes específics relacionats, en aquest cas, amb el futur del disseny gràfic. Amb aquestes sessions ens agradaria arribar a conclusions que puguin convertir-se en recomanacions o directrius sobre els temes tractats en cadascuna d'elles.

En aquestes Jornades proposem els cinc temes i taules de treball.

Informació i inscripcions de les meses de treball

 

Més informació:
adg@adg-fad.org
93 256 67 50

 

 

Related news