Bronze

Graphic Design

VEO EL SONIDO; ESCUCHO LA IMAGEN

Briefing

Desenvolupament d'un projecte de materialització lliure, centrat en un o varis dels següents terrenys: millora social, cultural i/o experimental.

Proposal

Creació d'un nou sistema de notació musical que permet convertir la imatge en so i viceversa, amb la finalitat d'estudiar la manera en la qual els sentits de la vista i l'oïda interpreten la realitat.

Contribution

És un projecte multidisciplinari que pretén ajuntar les disciplines plàstiques amb les musicals. Aquesta unió permet treballar en terrenys d'ambdues disciplines pràcticament inexplorats, extraient d'aquesta manera nous coneixements.

Production

Es tracta d'un codi nou i complex, i ha d'anar creixent conforme rebi aportacions. En aquest sentit, el projecte ha començat a rebre col·laboracions d'artistes plàstics i músics, així com d'escoles d'art com l'ESMUC.

Credits