Bronze

Entire Books

Poetry, film, humor

Client 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Briefing

Proposta de nova línia editorial per a les publicacions de la Col·lecció del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia

Proposal

Potenciar el format assaig sobre el format catàleg

Contribution

Publicació en blanc i negre, amb petites interrupcions en color que completarien alguna obra a manera de relat gràfic

Production

1.500 exemplars, 1.000 en castellà, 500 en anglès. Distribució: worldwide

Credits

Client 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía