Okulys - The Inclusive Colors Collaborative Project

Bronze

Digital

Okulys - The Inclusive Colors Collaborative Project

Briefing

Solucionar un problema social.

Proposal

Projecte amb esperit social i col·laboratiu, que ofereix a creatius i comunicadors visuals una web app per cercar i crear combinacions de colors inclusives. Aquestes combinacions estan auditades pel grup de daltònics col·laboradors.

Contribution

Les finalitats socials del projecte busquen que els daltònics no quedin exclosos de la comunicació visual.

Production

500 milions de persones daltóniques podrien beneficiar-se.

Credits