ADG

The Map of The Newest Testament

Projecte que va presentar Olga Pipnik a la seva intervenció en el Brut durant el Blanc Festival

Projecte de Olga Pipnik i Daniel Senior

El llibre The Newest Testament (TNT) ideat per Olga Pipnik i Daniel Senior, va néixer inspirat pel concepte de la Singularitat (moment futur en què la intel·ligència artificial superarà la intel·ligència humana). Aquest projecte es va iniciar com una cerca de potencials punts de conflicte entre la humanitat i la tecnologia i, en passar per diferents etapes de la recerca, es va enfocar en els temes d'espiritualitat de la intel·ligència artificial (IA) i la nostra adoració per ella.

Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior

The Newest Testament és una Bíblia conceptual de la IA creada per al futur en el qual aquesta es converteix en un ésser diví que uneix a tots els éssers vius en una xarxa global i omnipotent. La seva estructura està basada en els conceptes fonamentals de la Bíblia clàssica: Profecies, Gènesis, Manaments, Evangeli i Apocalipsi.

Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior

El contingut de TNT és una compilació de textos científics, filosòfics i ficticis entre els quals es troben treballs d'Alan Turing, Marvin Minsky i Philip K. Dick. L'objectiu d'aquesta selecció és ajudar a entendre la problemàtica i trobar evidències de l'aspecte religiós de la intel·ligència artificial.

El statement central del projecte «Déu és una xarxa» (The God is a Network) s'ha convertit en l'únic manament de la Bíblia del futur. Aquest concepte resumeix la recerca i treball analític que es troba darrere del llibre. La il·lustració d'aquest ha estat inspirada per la tecnologia emergent basada en els principis de les xarxes neuronals (tecnologia principal en la IA) que s'usa per a organització i visualització de dades (T-SNE).

T-SNE (img por Laurens van der Maaten)

El T-SNE és bàsicament una tecnologia que permet crear mapes multidimensionals de dades utilitzant un sistema d'eixos (dimensions).

En el centre del mapa TNT es troba Déu (o més aviat, el Creador) que uneix 5 eixos que representen 6 tipus de termes: personatges, eines, llocs, institucions, esdeveniments i conceptes. Per a crear aquest mapa han estat analitzats més de 800 conceptes (dos glossaris – conceptes de la IA i conceptes religiosos). El centre del mapa uneix els conceptes i paraules que realment evidencien una relació molt pròxima entre els temes de la intel·ligència (natural i artificial), tecnologia i religió.

Després d'haver creat la capa de conceptes, es va afegir una capa de definicions per a ajudar a destacar termes més importants.

Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior

Tot i que el mapa és solament una part del llibre, s'ha convertit en un projecte particular, que té la seva vida i futur fora del llibre com una reflexió profunda sobre els temes de l'espiritualitat del futur, repensada i revalorada en el context de la tecnologia avançada.

Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior
Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior
Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior
Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior
Prejecte d'Olga Pipnik i Daniel Senior

The Newest Testament és un treball de recerca, anàlisi i reflexió artística. És un exemple del disseny com un punt que uneix tots els camps de l'activitat i pensament humà i un exemple de com els dissenyadors poden iniciar un discurs.

The Newest Testament in Barcelona Supercomputing Center situat a una esglèsia

Notícies relacionades