Jornades «Futurs del disseny gràfic. Noves pràctiques i significats»

Jornades «Futurs del disseny gràfic. Noves pràctiques i significats»

Meses de treball:

Mesa de treball L'ensenyament del disseny gràfic
Si el radi d'acció del disseny gràfic s'està ampliant i els seus límits es desdibuixen, cal preguntar-se com cal formar als futurs professionals per afrontar els nous reptes del disseny.
Objectiu: analitzar quin és la situació de l'ensenyament del disseny gràfic avui dia i proposar com haurien de formar-se els dissenyadors per afrontar els desafiaments del futur més immediat.

Preguntes orientadores:
1. L'ensenyament del disseny gràfic està responent a les necessitats de la nostra societat informacional?
2. Resulten vàlids els mètodes d'ensenyament tradicionals?
3. A quins reptes s'enfrontarà en el futur l'ensenyament del disseny gràfic?
4. Com es pot millorar l'ensenyament del disseny gràfic pensant en les necessitats del futur?
5. Com pot l'ensenyament del disseny trobar un equilibri entre atendre les demandes del món professional i l'experimentació i la recerca?

Mesa de treball Protegir i conservar el disseny gràfic. El paper dels museus.
El disseny gràfic produeix un material nombrós i efímer que, precisament, pel seu caràcter passatger no sempre es guarda per a les generacions del futur, menys encara si tenim en compte els projectes que es creen per al web i la recent aparició de dispositius mòbils. No obstant això, per a un millor coneixement i desenvolupament futur de la professió, cal conservar aquest patrimoni. Però, quin paper tenen els museus en la preservació per al futur del patrimoni del disseny gràfic?
Objectiu: saber què opinen els professionals i estudiants sobre el rol de les institucions en la protecció i conservació per al futur del patrimoni del disseny gràfic.

Preguntes orientadores:
1. Quin és el paper dels museus i altres institucions en la preservació del patrimoni del disseny gràfic?
2. Com haurien de ser els museus del disseny en el futur més immediat?
3. Cap a on podrien tendir les seves línies expositives?
4. Quin alternatives als Museus existiran i com voldríem que anessin?

Mesa de treball El futur de les associacions de dissenyadors gràfics
Si bé la quantitat d'associacions de dissenyadors s'ha incrementat en els últims vint anys, des de la crisi de 2007/2008, en línies generals no han experimentat un creixement del nombre de socis i, fins i tot, ha anat disminuint. Per això, bona part d'aquestes organitzacions es pregunta pel seu sentit actual i pel seu futur.
Objectiu: reflexionar sobre el paper de les associacions de dissenyadors ara i en el futur immediat i proposar línies de treball.

Preguntes orientadores:
1. Quin és el sentit de les associacions de dissenyadors gràfics avui dia?
2. Tenen futur? Com hauria de ser aquest futur?
3. Com volen els socis i no socis que siguin les associacions de dissenyadors gràfics d'aquí a deu anys?

Mesa de treball La pràctica del disseny gràfic
En les dues primeres dècades del segle XXI, el disseny gràfic ha ampliat el seu radi d'acció però, també, hi ha qui considera que està en crisi, especialment notòria en les especialitats relacionades amb el paper imprès. Alguns pensen, també, que, en el futur, la seva identitat com a professió canviarà i el concepte de disseny gràfic serà molt més ampli i divers.
Objectiu: conèixer què pensen els dissenyadors sobre la situació de la seva pràctica professional en l'actualitat i com creuen que serà en el futur més immediat.

Preguntes orientadores:
1. Com perceben els dissenyadors gràfics quina és la situació de la seva professió en aquests moments?
2. Amb quines dificultats es troben i es trobaran en els propers anys? Com es podran superar aquestes dificultats?
3. Com creuen que serà el disseny gràfic en la propera dècada?

Mesa de treball Les estructures dels estudis de disseny
Sota el terme “estudi de disseny” poden donar-se múltiples combinacions d'estructures i formes d'organitzar-se; des d'una agrupació d'autònoms, a agències multidisciplinàries o equips remots. Són moltes les alternatives que s'han obert en els últims anys, i algunes d'elles plantegen grans reptes laborals i d'organització.
Objectiu: Reflexionar sobre com les estructures dels estudis i agències de disseny canvien, i quines oportunitats/conseqüències comporten per al futur de la professió.

Preguntes orientadores:
1. Què ofereix la figura del “estudi” al dissenyador avui dia?
2. A quins reptes s'enfronta al dissenyador a l'hora d'adaptar-se a aquestes noves formes d'estudi? com es podrien superar?
3. Quins nous formats d'estudi creuen que veurem en la propera dècada?

   
Organització de les mesa de treball

1. Cada mesa comptarà amb un o més moderadors, depenent del nombre de persones inscrites.
2. El moderador centrarà el tema de discussió i establirà el funcionament de cada mesa.
3. La discussió se centrarà exclusivament en el tema de discussió de la mesa de treball corresponent.
4. Aquelles persones interessades a participar en una determinada sessió temàtica hauran d'inscriure's prèviament, mitjançant un formulari que posarà a la seva disposició ADG-FAD. Les intervencions seran sempre respectuoses amb les opinions dels altres i es desenvoluparan en un marc de cordialitat.
5. La discussió s'orientarà a generar idees que permetin arribar a conclusions i a recomanacions.
6. Els moderadors recopilaran la informació i compartiran les conclusions de cada mesa en una sessió plenària amb tots els assistents a les jornades.
7. S'admetrà un màxim de 20 persones per mesa i un mínim de 4. Si no s'aconsegueix el mínim de participants requerit, la mesa no es durà a terme.

 

Més informació:
adg@adg-fad.org
93 256 67 50

Inscripcions aquí.

Notícies relacionades