ADG

Concursos de disseny i bones pràctiques

Els concursos de disseny són una realitat en el sector creatiu, però presenten grans amenaces per a la professió. Com es viu aquesta problemàtica a Londres?

Ph: Carolina Sainz

Els concursos de disseny són una realitat al sector creatiu i precisament per això i per protegir la feina dels seus professionals, cal vetllar per la seva realització en els millors estàndards possibles. En aquest aspecte, la Junta d’ADG-FAD que va dirigir Álvaro Sobrino entre 2008 i 2012, va ser especialment incisiva, redactant un manifest de bones pràctiques que denunciava la realització de concursos oberts no remunerats. En aquest article, donem un cop d’ull a la normativa europea i parlem amb un parell d’estudis sobre la seva experiència per veure la realitat del sector a altres indrets d’Europa i la necessitat de defensar millors pràctiques.

La directiva europea 2014/24/UE estableix normes homogeneitzadores mínimes per a concursos públics en els quals el valor monetari de l’encàrrec supera el llindar de 443.000 euros. Les normes europees asseguren que l'adjudicació de contractes de major valor per a la prestació de béns i serveis públics ha de ser just, equitatiu, transparent i no discriminatori. Per a licitacions públiques de menor valor o concursos directament privats, però, s'apliquen les normes nacionals. Donada la dificultat de trobar aquestes normes nacionals, en molts casos inexistents, vagues o increïblement difícils de trobar, fora dels àmbits de gestió pública que superen aquest llindar, els concursos de disseny s’organitzen molt sovint amb molt poques garanties pels dissenyadors.

Hem parlat amb professionals del sector a Londres per veure com s’encara aquesta problemàtica a una de les ciutats europees amb una economia creativa més potent.

Ph: Carolina Sainz

Charlie Abbott, fundador de l’estudi de disseny gràfic work-form, resalta que les dinàmiques habituals dels concursos de disseny afecten especialment als petits estudis, que no disposen de tants recursos per invertir temps i talent en aquest tipus d’oportunitats.

“Quan vam començar a treballar a work-form teníem una idea bastant clara que no acabaríem "treballant gratis" per a ningú. No obstant això, igual que amb moltes altres coses, va resultar que la realitat d'operar com un petit estudi de disseny gràfic era bastant diferent de les nostres percepcions inicials.

Com a resultat, i en ocasions en contra del nostre millor judici, en els últims cinc anys ens hem trobat en la posició de presentar idees de forma relativament regular, redactar presentacions, esbossar projectes i fins i tot presentar maquetes, tot sense cap remuneració.

Els concursos de disseny, encara que gairebé sempre siguin oportunitats per a obtenir un nou projecte, s'interpreten de manera massa vaga en totes les indústries creatives: cap treball és massa petit, o la tarifa de disseny és massa baixa, per esdevenir una oportunitat per escoltar propostes i presentacions de dissenyadors o estudis a través de concursos.

El que esperen els teus potencials clients en aquests processos també sembla variar àmpliament. Podria ser tan simple com una reunió curta amb una tassa de cafè, o tan complex com produir pàgines il·lustrades, dibuixos i animacions per webs, molt abans que hi hagi una garantia d'assegurar el projecte.

Això no vol dir, però, que no podem veure la utilitat del concurs com a procés. Per descomptat, té molt sentit que, si un s'està embarcant en un projecte de canvi de marca a llarg termini i potencialment costós, desitgi assegurar d'haver triat l'equip de dissenyadors adequat per realitzar el treball. De manera similar, si els diners que es preveuen invertir en aquest projecte provenen d'un govern o organització pública, llavors amb més raó..

De tota manera, hi ha d'haver un reconeixement del temps i els recursos que requereixen la participació a aquests concursos, i el nivell d’exigència de cada concurs hauria de ser avaluat pels possibles clients en una escala que tingui en compte la grandària i quota adjunta a la feina.

Per exemple, si s’està buscant produir un tiratge petit d'un informe anual, unes poques trucades o visites amb diferents estudis haurien de ser suficients per ajudar-lo a decidir amb qui li agradaria treballar. A l'altre extrem de l'escala, si s'està embarcant en un projecte de re-desenvolupament de la pàgina web a gran escala amb un gran pressupost, molt segurament sigui necessari veure molts més detalls d'una llista de possibles dissenyadors sobre el seu enfocament. No obstant això, com és probable que aquests estudis dediquin un temps per presentar les seves candidatures, no seria irraonable suggerir una remuneració per aquest esforç.

Des del nostre punt de vista, sovint sembla molt més probable que siguin els estudis més grans, que tenen el temps i els recursos per reunir els detallats documents que sovint requereixen certs concursos, els que siguin molt més propensos a rebre els projectes pels quals liciten. Això és un procés que exclou aquells dissenyadors i estudis de disseny gràfic que no poden permetre dedicar el mateix nivell de temps i energia a la feina pel que no se'ls pagarà".

Ph: Carolina Sainz

El problema, en qualsevol cas, no recau en l'escala dels estudis que decideixen participar en aquests concursos, sinó en les abusives condicions que algunes empreses fixen com a base d'aquests concursos, donant per fet una inversió d'hores i talent sense cap classe de remuneració. Per evitar aquestes injustes pràctiques, que es tradueixen en la inequitat que remarcava Abbott, institucions com el Design Council d'Anglaterra, per exemple, han publicat guies de bones pràctiques pel que fa a la selecció de dissenyadors:

"En un pitch creatiu, estàs demanant als dissenyadors que presentin creativitats per afrontar el problema que el projecte ha de solucionar, i hauries d'estar preparat per a remunerar aquesta feina."

-"How to commission a designer" (Com fer un encàrrec a un dissenyador) article preparat pel Design Council of England.

Crida l'atenció com, a banda d'aquesta breu menció al blog del Design Council, no existeix a Londres cap associació professional que miri especialment pels drets dels dissenyadors gràfics. Davant aquesta greu mancança, l'organització sense ànim de lucre Evening Class esta reflexionant sobre la necessitat d'organitzar-se per afrontar problemàtiques com la dels concursos de disseny, entre d'altres. Hem parlat amb ells per saber la seva posició pel que fa a la vulnerabilitat dels professionals creatius en quant que participants d'aquests concursos que semblen proliferar:

"Dins d'una xarxa autoorganitzada som un grup de treball centrat en si el disseny gràfic necessita un sindicat. La resposta és òbviament sí: el treball dels dissenyadors i productors culturals de molts tipus és clarament comparable amb altres formes de treball sindicalitzades, i tots els treballadors es mereixen aquestes proteccions.

Posem en marxa aquest grup de treball com a resposta als problemes del treball excessiu generalitzat, pràctiques no remunerades, cultures de pràctiques laborals poc saludables que hem observat a la nostra indústria i en altres indústries "creatives", com ara l'arquitectura. Entre les activitats que hem realitzat destaquen una carta oberta per eliminar d'una coneguda borsa de treball de disseny totes les ofertes amb salaris no revelats. Aquestes borses de treball ja no poden promoure pràctiques no remunerades, però hi ha moltes altres coses que podrien fer per ajudar a eliminar o alleujar l'estrès indegut en el procés de recerca d'ocupació i afrontar les barreres socioeconòmiques estructurals en els mons de l'art i el disseny. La seva manca d'acció només perpetua aquestes condicions.

Els pitchings no remunerats cauen molt en aquesta zona grisa de (dubtosa) legalitat, i comportament perjudicial per a la indústria; a més del treball de camp especulatiu no pagat que comporten, és habitual que aquests concursos ni tan sols contemplin la tarifa del disseny pels guanyadors. En la nostra experiència (treballant en comissions més petites) hi ha poca protecció o diligència per informar, retribuir o protegir el treballador potencial: en moltes ocasions nosaltres mateixos pensàvem que el procés havia conclòs només per rebre un missatge del client referint-se a una segona o tercera etapa del procés.

Aquestes desigualtats les observem en un escenari de fals progrés. Per exemple, la idea que els autònoms són en realitat més lliures i més facultatius sense contractes, o que treballar en un estudi és d'alguna manera fonamentalment més divertit i menys alienat que treballar en una oficina tradicional, etc.

Ph: Carolina Sainz

Dit això, totes les nostres investigacions suggereixen que establir un sindicat requereix molt temps. Hi ha, per exemple, una Unió d'Artistes al Regne Unit, però no és especialment activa pel que fa als casos legals (i els seus requisits específics d'adhesió exclouen molts treballs dins del sector cultural). Preferim imaginar el futur d'aquest projecte sota el paraigua d'un sindicat àgil preexistent, com ara United Voices of the World o IWGB. Aquestes organitzacions estan mobilitzant grups històricament difícils d'organitzar, com ara personal de neteja i missatgeria, que poden treballar en llocs geogràficament dispars en contractes de zero hores.

Incorporar les possibilitats d'organització política d'un treball cultural dins d'un sindicat existent també afavorirà la solidaritat entre els treballadors precaris i articularà les similituds estructurals de la discriminació laboral. Es necessita una definició àmplia de treballs culturals per superar la posició de la pràctica de l'art i el disseny com un luxe divorciat del treball. Les institucions s'han d'obligar a fer aquest mateix reconeixement."

Aquestes declaracions posen de manifest com, fins i tot a ciutats amb una economia creativa potent com és el cas de Londres, encara hi ha molta feina a fer. Segurament el tipus de concurs que més mal fa a la professió és aquell que convida als participants (sense tenir en compte el seu bagatge professional), a presentar una proposta final per una feina concreta, sense aportar el brief necessari, sense indicar els criteris que utilitzarà per a seleccionar el candidat o els membres del jurat que valoraran les propostes, a canvi d'una remuneració simbòlica molt inferior al preu de mercat, justificat en la suposada repercussió que la peça guanyadora tindrà.

La multiplicació d'aquest tipus de concursos és el que va portar a ADG-FAD a crear el seu manifest de bones pràctiques i així i tot, encara avui sorgeixen concursos com aquests. Us convidem a revisar i compartir el nostre manifest en torn els concursos públics i a vetllar, com a dissenyadors gràfics o com a institucions que promouen o que necessiten aquests serveis, per unes pràctiques més transparents, justes i equitatives.

 

Sol Polo

Notícies relacionades