Laus

Bendita Gloria i el disseny contra la unidireccionalitat

La identitat de la Massana s'alça amb el Grand Laus de Disseny Gràfic 2018

Identitat corporativa de la Massana

La nova identitat corporativa de l'Escola Massana posa en qüestió la mateixa idea d'identitat entesa com a metàfora visual forta, significativa i inqüestionable d'una organització. És una marca sense vocació de marcar. O més ben dit, amb la vocació que siguin els propis usuaris els que l'acabin de convertir en marca.

És una identitat que escalfa el vincle entre la comunicació visual i la pràctica de l'art. Què adient resulta, per tant, per a una institució cultural i artística de referència.

L'estudi responsable d'aquest treball, mereixedor del premi Grand Laus de Disseny Gràfic, és Bendita Gloria. A l'edició anterior dels Laus ja va aconseguir un premi Laus Aporta, amb Thinking Out Loud, la imatge de l'empresa Anna Bonny. Ara, amb la identitat de la Massana, Bendita Gloria ens porta a un altre extrem de la seva concepció del disseny. Aquí no hi ha, pròpiament, una narrativa, sinó un context i un programa de possibilitats.

Aplicacions de la identitat corporativa de la Massana

A l'hora de presentar oficialment la seva feina –en un procés que va ser assessorat per ADG-FAD–, Bendita Gloria va esmentar de primeres l'obra de Gordon Matta-Clark, l'artista-arquitecte dels anys 70 conegut popularment per extreure fragment d'edificis i convertir-los en matèria estètica. Més enllà d'aquesta descripció efectista, de Matta-Clark ens interessa la definició que ell mateix feia de la seva pròpia obra: "L'autèntica naturalesa del meu treball amb edificis està en desacord amb l'actitud funcionalista, en la mesura que aquesta responsabilitat professional cínica ha evitat qüestionar o reexaminar la qualitat de vida que s'hi ofereix".

Això ressona en el projecte de Bendita Glòria, on ens sembla intuir que el més important és la gent que usarà la identitat de la Massana, que s'hi relacionarà i que s’hi sentirà representada. Començant per un barri, el Raval, al qual s'ofereix una marca institucional que defuig envair l'espai, i seguint per la comunitat educativa de l'escola, que no necessita el pes d'una petja corporativa sinó l'alè estimulant de l'absència. No s'imposa, no s'explica. Es convida, se cedeix, es transforma en comunitat sense deixar de ser el que cadascú pretén.

Aplicacions de la identitat corporativa de la Massana

¿Com es materialitzen totes aquestes idees, que semblen surar en un llimb on les normes no tenen una missió coactiva sinó tan sols un valor transformador? Per exemple, en estratègies com la volubilitat del nom: la marca pot ser ‘Escola Massana’, ‘La Massana’, ‘Massana’ o ‘M’, tot convidant a una lliure elecció.

També veiem franquesa i adaptació en l’exercici constructiu que plantegen els diferents elements de comunicació; els textos dels cartells, per posar un cas, composen un ritme invisible que connecta amb l’arquitectura del moviment modern, amb les avantguardes, amb l’objectivitat geomètrica.

La proposta de pàgina web participa igualment d’una recerca de linealitat que l’acosta a un significat gairebé ingenu, una tabula rasa. Com si aquesta nova Massana ens proposés acostar-nos-hi sense idees preconcebudes, amb una mirada verge, disposada a créixer sobre fonaments prims i forts, preparada per expandir-se a cavall d’una comunicació suau i poderosa.

Aplicacions de la identitat corporativa de la Massana

La Massana va ser valenta, avantguardista i participativa a l'hora d'escollir i treballar la seva nova identitat. Aquest premi és per a l'estudi, per a l'escola i per tots aquells que faran seu aquest llenguatge visual que els col·loca en els diàlegs amb la ciutat, el barri, l'art, els companys, el món… i demostraran amb això que el disseny és, sobretot, comunicació. Bravo.

 

Entrevista a Santi Fuster i Alba Rossell de Bendita Gloria durant la Nit ADG Laus 2018:

Notícies relacionades