Laus

 Andrea, l'App de Nectar Estudio, Laus Aporta 2019

Entrevista als creadors de l'aplicació que lluita contra l'assetjament escolar
 

Andrea | Nectar Estudio

Quina és la història d'aquest projecte?
L'assetjament escolar és un problema important a tot el món que s'ha vist agreujat en els últims anys amb el sorgiment de les noves tecnologies i el ciberassetjament. Segons dades de la UNESCO, un de cada tres adolescents (32%) pateix assetjament escolar, i un percentatge similar (33%) pensa que patir-lo és normal i no l'ha denunciat, encara que és cert que molts no saben ni com ni a qui fer-ho.

Detectar el problema, visibilitzar casos d'assetjament escolar i prevenir-los per a millorar la convivència escolar, són objectius amb els quals neix el projecte Andrea, una App i eina de comunicació anònima creada per Nectar Estudi amb el suport de l’Ajuntament de València.

Com sorgeix i per què?
En la nostra aposta per la innovació, vam presentar una proposta a la convocatòria d'Ajudes per a la realització de projectes d'innovació social de l’Ajuntament de València, i ho vam fer amb un projecte propi enfocat a donar solucions a aquest problema, l'assetjament escolar. Quan el nostre projecte va ser aprovat, se'ns va obrir un camí que ens ha costat tot un any de desenvolupar i dur a terme.

Com funciona Andrea?
Andrea és una eina de comunicació anònima que ajuda a millorar la convivència escolar i prevenir l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Andrea App (disponible a Google Play i Apple Store) permet tant a víctimes com a observadors crear alertes i xats de forma totalment anònima. Alertes relacionades amb la convivència, l'assetjament escolar o el ciberassetjament, que són ateses per professionals a través d'un xat, respectant l'anonimat d’ambdues parts. El nostre projecte, Andrea, permet facilitar un contacte ràpid i anònim entre alumne/a i professionals de l'educació (educadors, psicòlegs o mediadors), incentivant la comunicació de conflictes per a fer-los visibles i poder prevenir o intervenir en aquest tipus de situacions.

Quines són les seves característiques tècniques, visuals i de contingut?
Andrea ha estat un projecte global, on hem creat un producte digital des de zero, passant pel disseny del naming, la identitat corporativa, il·lustracions, pàgina web, App i tota la campanya de comunicació, encara que el més important i clau del projecte ha estat el treball de DesignThinking en la recerca, mapeig del problema, ideació i mapeig del producte digital. Les característiques del projecte bàsicament han vingut donades per un gran treball inicial en aquest aspecte, a través del qual hem desenvolupat uns objectius molt definits.

 

Andrea | Nectar Estudio

Està en funcionament?
Expliqueu-nos com està sent la seva aplicació pràctica.
Actualment Andrea App (www.soyandrea.es) està instaurada en diversos centres d'educació secundària de la Comunitat Valenciana i la seva aplicació pràctica està sent tot un èxit, doncs està millorant la comunicació entre l'alumnat i el professorat, i incentivant la visibilització de certs problemes a través de la figura de l'observador.

També s'han interessat pel projecte d'altres centres educatius d'Espanya i Sud-Amèrica, i en aquests moments estem valorant la implantació en aquests centres.

Des de la vostra perspectiva com a estudi especialitzat, quines funcions socials té/pot tenir la tecnologia? Cap a on anem en aquest àmbit?
Nosaltres pensem que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones, sobretot quan es tracta d'un objectiu social l'impacte del qual pot ser molt potent. Actualment, queda més que clar que la tecnologia està transformant les nostres societats. Una de les claus en el futur immediat serà la d'orientar la tecnologia a través de productes digitals que puguin millorar la nostra societat i convivència, i en el seu ús responsable com a usuaris.

En un sentit més ampli, en quin moment es troba la comunicació digital? Cap a on aneu? Què és el més interessant que esteu fent?
La comunicació digital viu un moment molt interessant i de forma inseparable a la tecnologia amb un avanç exponencial i imparable. Aquests últims anys a Nectar hem desenvolupat diversos projectes propis i Andrea ha estat un d'ells. Tot això ens ha aportat una gran experiència en la creació de projectes digitals des de zero i amb perspectiva global, fent per tant un gran múscul en Design Thinking, ServiceDesign, Product Mapping i Consultoria estratègica de producte digital, disseny UX, etc.

Notícies relacionades