Or

Direcció d’art en mitjà imprès - Il·lustració

Solvia Método - Crucigrama

Client / Escola 
Solvia

Briefing

Proposta

Aportació

Producció

Crèdits

Client / Escola 
Solvia
Direcció d'Art 
Javier Jaén, Albert Morera
Gestió de Comptes 
Helena Grau, Carla Gorin, Marta Garcia
Direcció Creativa 
Toni Segarra, Paco Badia
Copy 
Dalmau Oliveras
Altres 
Producer gráfica agencia: Susanna Bergés Producer audiovisual agencia: Vanesa Pulido