Bronze

Disseny Gràfic

SOFIA

Autor 
Raquel Fabrellas
Escola 
EINA

Briefing

Crear una plataforma per aprendre, entendre i fer més accessible la filosofia, no només als entesos sinó a tot tipus de públic. El disseny ajuda a fer més amable la temàtica, fent que els continguts siguin de fàcil recepció i divulgació.

Proposta

Sorgeix una plataforma online que està pensada en dues parts. Una, amb articles de divulgació filosòfica, i l'altra, més acadèmica, on s'expliquen els conceptes i els autors i se'ls vincula amb recursos audiovisuals.

Aportació

A través del disseny, la navegació i el lleguatge directe, Sofia converteix una temàtica densa i difícil en atractiva per al públic.

Producció

És una plataforma digital web/móbil que es recolza de les xarxes socials per difondre's i atraure usuaris. Com a model de negoci, es faria conveni amb alguna institució pública i/o universitat per tal que fos oberta a tothom.

Crèdits

Autor 
Raquel Fabrellas
Il·lustració 
Neus Frigola
Escola 
EINA