Bronze

Audiovisual

Projecte H

Briefing

El projecte ha de desenvolupar una proposta de disseny per la innovació social amb l’objectiu d’ajudar a resoldre un problema real. La finalitat del projecte és aconseguir una millora social mitjançant el disseny gràfic.

Proposta

Projecte H és un projecte social que consta d’una App interactiva on els infants sords, mitjançant un logopeda, poden aprendre i desenvolupar les carències que tenen donades per la sordesa: la parla. Al projecte es treballen els Ritmes Fonètics, mitj

Aportació

Projecte H és una App innovadora que vol aconseguir una millora social a través de les noves tecnologies, facilitant la rehabilitació i l’educació d’i

Producció

L’App seria d’ús escolar, destinada a escoles d’agrupament bilingüe (on es treballa el llenguatge oral/escrit i de signes). Seria una eina dirigida a logopedes que treballen la rehabilitació de la parla en infants sords.

Crèdits