Bronze

Llibre complet

Poetry, film, humor

Client 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Briefing

Proposta de nova línia editorial per a les publicacions de la Col·lecció del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia

Proposta

Potenciar el format assaig sobre el format catàleg

Aportació

Publicació en blanc i negre, amb petites interrupcions en color que completarien alguna obra a manera de relat gràfic

Producció

1.500 exemplars, 1.000 en castellà, 500 en anglès. Distribució: worldwide

Crèdits

Client 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía