Young Talent

Disseny Gràfic

Nu.

Briefing

Treballar sobre un tema que tingui a veure amb l'espai públic de Barcelona.

Proposta

Creació d'un partit polític que ensenyi tots els beneficis que comporta viure en una societat nudista i fer veure a la gent el cos nu com a quelcom natural i normal.

Aportació

El nudisme és molt més que el simple fet de despullar-se. Donem veu al nudisme dins la nostra societat.

Producció

Tota la comunicació serà a Barcelona, es basarà de pòsters repartits per la ciutat, flyers amb una breu introducció que podràs trobar en diferents punts que donin suport al partit i un decàleg que podràs encarregar gratuïtament.

Crèdits