Bronze

Audiovisual

Leviathan / Future Politics / Aurora

Autor 
Anna Murciano, Gina Madí
Escola 
BAU, Centre Universitari de Disseny

Briefing

Transmetre a través d'un fashion film una ideología política plasmar en una col·lecció de moda.
 

Proposta

Leviathan / FUTURE POLITICS aborda el format de les campanyes polítiques des de l'òptica del disseny emocional. Cada un dels candidats disfressa d'una manera subtil el discurs, embolicant-lo d'una presumpció d'autenticitat i benevolència.

Aportació

Aporta un nou llenguatge audiovisual pel que fa a campanyes polítiques, que apel·la a les emocions més profundes dels votants.
 

Producció

Al ser un proyecto universitario, se destinó la mayor parte del presupuesto a la elaboración de la colección textil. La colaboración de distintas personas e instituciones equilibró la escasez de medios técnicos permitiendo su realización.

Crèdits

Autor 
Anna Murciano, Gina Madí
Escola 
BAU, Centre Universitari de Disseny