Bronze

Coberta de llibre o revista

La cuina de Picasso

Client 
Museu Picasso, Barcelona

Briefing

Coberta de llibre per a la publicació de l'Exposició «La cuina de Picasso»

Proposta

Disseny basat en un mòdul tipogràfic a gran escala que és interseccionat per una fotografia en blanc i negre de Picasso (a la cuina)

Aportació

Sistema gràfic que s'adapta a les 4 edicions de la publicació (català, castellà, anglès i francès), jugant amb el color de llom i guardes

Producció

Comissaris: Emmanuel Guigon, Androula Michael i Claustre Rafart i Planas
Coordinació editorial i gràfica: Bettina Moll i Cristina Villa
Producció: La Fábrica
Impressió: Brizzolis
Preimpressió: Lucam
Enquadernació: Ramos

Crèdits

Client 
Museu Picasso, Barcelona