Bronze

Instal·lacions interactives

Fallen Angel 10th

Briefing

L'objectiu era recrear l'atmosfera del vídeo original i transportar a l'usuari en en aquell bosc i aquell moment a través de l'experiència VR immersiva(Cardboard) o Interactiva(Desktop-Mobile).

Proposta

Recrear una escena de bosc en 3D, de nit i vist a través del visor de la càmera en mode nightshot. Acompanyar l'escena de so ambiental i del propi vídeo original. Per últim crear un sistema de pistes visuals i auditives que guiïn a l'usuari.

Aportació

Investigar les noves tecnologies VR web i experimentar a través de les noves formes d'interacció amb l'usuari(Desktop-Mobile-Cardboard).

Producció

Solucionar les limitacions tècniques que impedeixen recrear un bosc digitalment fàcilment.Un altre factor important va ser produir l'àudio 3D que ambienta l'escena. Per últim, adaptar l'experiència a Desktop, Mobile i Cardboard.

Crèdits

Direcció d'Art 
CocoBongo / David Resplandí
Disseny Gràfic 
David Resplandí
Programació 
CocoBongo
Direcció Creativa 
CocoBongo / David Resplandí
Copy 
Sergio Bareas Lara
Música 
Mateo Carrasco
Fotografia 
Gerard Garcia
Script 
Sergio Bareas Lara