Plata

Publicació online

El Nacional

Client 
Grup les Notícies de Catalunya

Briefing

Proposta

Aportació

Producció

Crèdits

Client 
Grup les Notícies de Catalunya
Direcció d'Art 
Pablo Martín, Mark Porter
Disseny Gràfic 
Atlas, Mark Porter Associates
Direcció Creativa 
Pablo Martín, Mark Porter