Or

Publicitat exterior

Clichés

Client 
Sitges Next

Briefing

x

Proposta

x

Aportació

x

Producció

x

Crèdits

Client 
Sitges Next
Direcció d'Art 
Antonio G. Cárceles
Direcció Creativa 
Rafa Antón, Miguel Ángel Duo
Copy 
Rafa Antón, Miguel Ángel Duo
Direcció creativa executiva 
Rafa Antón