Inscripció de les obres

La inscripció als premis ADG Laus només pot realitzar-se a través de l’inscripció online.
Un cop registrades totes les peces i completat el pagament corresponent, cal procedir a l’enviament del material.

Data límit d’inscripció

El termini d’inscripció finalitza el 10 de febrer de 2020. A partir d’aquesta data el procés d’inscripció es tancarà i ja no es podran realitzar modificacions, completar informació o anul·lar peces. 

Com presentar el material 

S’han de seguir les indicacions que s’especifiquen a cada apartat de cada categoria. 
L’incumpliment d’aquestes especificacions pot suposar la desqualificació de la peça.

Enviament del material

ADG–FAD
(Premis ADG Laus)
Edifici Disseny Hub Barcelona
Badajoz 175
08018 – Barcelona
Recepció: 08 a 18h

 

Data límit de lliurament de paquets: 28/02/2020
Passada aquesta data no s’acceptarà ni es retornarà cap peça.

Devolució de material 

Els premis ADG Laus no retornen el material rebut excepte en aquells casos en els que es demani abans del 28 de febrer a: laus@adg-fad.org 
Assumpte: Devolució peça nº xx/xxxx. 

Pagament de l’inscripció

L'usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi fet el pagament corresponent a la seva inscripció.
El pagament ha de fer-se online a través de la pàgina localitzada a la secció Resum d'Inscripció de l'àrea d'usuari.

Els participants poden realitzar el procés d'inscripció i de pagament tantes vegades com vulguin fins que acabi el termini d'inscripcions.

Una vegada fet el pagament, els participants rebran un correu de confirmació i podran descarregar-se la factura corresponent a la secció Facturació de l’àrea d’usuari. 

Si passada la data límit d'inscripció no s'han abonat els drets d’inscripció, l’obra no entrarà a concurs. 

Descomptes

Cheap Days
Totes les obres que s’inscriguin abans del 20 de gener inclusivament podran beneficiar-se d’un 10% de descompte en l’import de la inscripció.

 

Socis del FAD
Els socis i sòcies del FAD tenen dret a un 50% de descompte en qualsevol inscripció.
 

Associacions amigues
Els socis i sòcies de AAD, ADCV, AFP, AGA, APIC, CdeC, DAG, DI-CA, DIEX, DiMad, DIP , DIS, EIDE i Type Directors Club tenen dret a un 15% de descompte a qualsevol inscripció.

Condicions de participació

 • Les obres presentades han d’haver estat impreses, publicades, emeses, projectades, visionades online o editades per primera vegada obligatòriament en el període de gener-desembre del 2018.

 

 • Les obres poden ser inscrites per qualsevol professional o agència implicada en la creació o producció del treball, o pel client.

 

 • La participació als premis ADG Laus 2020 és d’àmbit internacional.

 

 • Una mateixa obra es podrà presentar com a màxim a 3 apartats diferents. Si l’obra es presenta a més d’un apartat, se n’ha d’enviar un exemplar per cada apartat al qual s’hagi inscrit, amb els corresponents drets d’inscripció.

 

 • Si una mateixa obra és presentada a un mateix apartat per dos o més remitents, l’ADG-FAD només acceptarà la que s’hagi inscrit en primer lloc, i retornarà les obres no acceptades i els seus corres- ponents drets d’inscripció un cop finalitzat el termini d’admissió.

 

 • L’organització dels premis es reserva el dret de sol·licitar un certificat d’emissió per a televisió, un comprovant de publicació per a material gràfic i un comprovant fotogràfic per al material PLV. Els justificants els haurà d’emetre el mitjà de comunicació corresponent o, si no n’hi ha, l’anunciant.

 

 • L’ADG-FAD declina tota responsabilitat pel que fa a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció.

 

 • L’ADG-FAD no es fa responsable de les reclamacions per plagi o per desperfectes o pèrdues que puguin patir els projectes per causes alienes a l’organització.

 

 • En cap cas es retornarà l’obra presentada si no s’ha demanat via email abans del 28 de febrer de 2020.

 

 • L’ADG-FAD es reserva el dret d’utilitzar i reproduir les obres exclusivament amb finalitats promocionals dels premis.

 

 • La participació als premis ADG Laus suposa l’acceptació de cedir les peces guardonades (Grand Laus, Ors de les categories professionals) a l’Ajuntament de Barcelona amb destinació al Museu del Disseny de Barcelona, amb el dret d’explotació per part de l’entitat destinatària de fer-ne ús per les activitats que li són pròpies (exposicions, catàlegs, web, etc) referits a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol país del món i qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. atorgant la facultat d’autoritzar la reproducció i ús públic de documents de l’arxiu per part de tercers, quan la seva finalitat sigui sense ànim comercial ni lucratiu. 

 

 • La participació en la convocatòria dels premis ADG Laus 2020 implica la plena acceptació d’aquestes bases.