Disseny Gràfic

Digital

Publicitat

Audiovisual

Estudiants

Com és, com actua

El jurat és divers i nombrós per tal de generar debat. Els seus membres són especialistes de les diferents disciplines del disseny gràfic i el seu entorn.

L’organització posa a disposició del jurat tota la informació recollida en la inscripció de les obres que jutja, mantenint l’anonimat dels autors.

El jurat dedica presencialment un dia sencer –dos en el cas de la categoria de Disseny Gràfic– a jutjar les peces presentades.

La votació respon al criteri establert per l’organització, i el jurat es lliure d’aplicar aquest criteri de la forma que consideri més justa i equilibrada. El jurat ha de justificar coherentment el perquè del seu veredicte.

El veredicte del jurat és inapel·lable i secret, i no es donarà a conèixer fins la Nit Laus. El jurat es compromet a no revelar el resultat.

El chairman o chairwoman és la persona escollida per la junta directiva de l'ADG-FAD per a vetllar pel bon funcionament del jurat.

És la persona de referència per als membres del jurat, s’encarrega de recordar-los les bases, de resoldre’n els duotes i de marcar els temps i les fases del procés. També és la persona responsable de recollir els resultats de les votacions i donar-ne fe, juntament amb el jurat. Vetlla perquè s’atorguin tots els premis que corresponen a cada categoria. I recull l’opinió del jurat en relació amb l’elecció del Grand Laus de la seva categoria.

El chairman no té vot; només intervé en les decisions del jurat per assegurar el correcte funcionament del procés.

Els chairmen de totes les categories es reuneix per a escollir el premiat del Laus Aporta-Fundació Banc Sabadell.