Okulys - The Inclusive Colors Collaborative Project

Bronze

Digital

Okulys - The Inclusive Colors Collaborative Project

Autor 
David Ramos Gracia
Escola 
ESDAP Serra i Abella L'Hospitalet

Briefing

Solucionar un problema social.

Proposta

Projecte amb esperit social i col·laboratiu, que ofereix a creatius i comunicadors visuals una web app per cercar i crear combinacions de colors inclusives. Aquestes combinacions estan auditades pel grup de daltònics col·laboradors.

Aportació

Les finalitats socials del projecte busquen que els daltònics no quedin exclosos de la comunicació visual.

Producció

500 milions de persones daltóniques podrien beneficiar-se.

Crèdits

Autor 
David Ramos Gracia
Escola 
ESDAP Serra i Abella L'Hospitalet